4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαοκτώ (18) Απριλίου  του έτους  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Παραχώρηση χρήσης πλατειών για τη θερινή περίοδο έτους 2017
  2. Καθορισμός θέσης προσωρινής στάσης στην  οδό Ιερομνήμονος
  3. Καθορισμός θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Νικ.Στράτου

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Γκαρίλα