4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δυο  (2) Φεβρουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Ψηφιση πίστωσης  ποσό 255,78€  καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(ΑΔΣ 24/2016)

2.Ψήφιση πίστωσης ποσό 14.000 €  «Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο σε απόρους δημότες»(ΑΔΣ.21/2016)

3.Ψήφιση πίστωσης » Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»(ΑΔΣ 12/2016) ποσό 5000,00€.

4.Ψήφιση πίστωσης  για την Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών (σύμβαση) ποσό 49.735,91€

5.Ψήφιση πίστωσης Καταβολή των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση του υπαλλήλου Βασιλείου Παπαγεωργίου για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στη Λαμία από 08-11/02/2016 ποσό 133,60€.

6.Ψήφιση πίστωσης ποσό 1000,00€ «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».

7. Ορισμός δικηγόρου για την κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας των Καλλιόπης Σταμούλη, Βασιλείου Σταμούλη και Φωτεινής Σταμούλη.

8.Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της σχέσης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων με αποφασιστική αρμοδιότητα προ του 2010 με τις αποφάσεις του Καλλικρατικού Δήμου Καρπενησίου.

9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου του Δήμου Καρπενησίου.

10.Ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

11. Εγκριση 4ου τριμήνου εσόδων -εξόδων 2016

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος