4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ  (28) Ιανουαρίου   του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1.Εγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του  συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για το έργο  «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Στάβλων προϋπολογισμού 45.000,00€

  1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την » προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 434.327,25 ευρώ με ΦΠΑ».

α)την Γ’ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.083,32€

με ΦΠΑ

β)την Ε’ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 192.982,25€

με ΦΠΑ

γ)την Ζ’ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.585,81€ με ΦΠΑ

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια δομικών υλικών προϋπολογισμού 66.834,76€
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων προϋπολογισμού 000,00€
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού Μαγειρείου για την Μαθητική εστία  του Δήμου Καρπενησίου» για το χρονικό διάστημα  από 1-3-2019 έως 29-2-2020.
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής στο Υποθηκοφυλακείο.

  7.Ορισμός δικηγόρου επί εξωδίκου διαμαρτυρίας(κ.Σπυρίδωνος Τσιώνη)  (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1511/23-1-2019).

 8.Ορισμός δικηγόρου (αγωγή τράπεζας Πειραιώς κατά Δήμου (αριθμ.Πρωτ.Δήμου  5383/23-4-2018)

  1. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων Δήμου για εργασιακές διαφορές (αριθμ.πρωτ.9783/29-6-2017)

10.Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων Δήμου για εργασιακές διαφορές (αριθμ πρωτ.1510/23-1-2019).

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος