4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί πρακτικής άσκησης ενός καταρτιζόμενου του Ι.Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτική Ένωση» στο Δήμο Καρπενησίου
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου Δήμου Καρπενησίου
  3. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη)
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου  ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. – ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ