4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι πέντε ( 25)Μαΐου   του έτους  2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  10:30π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «ΔΟΞΙΑΔΗ»  της Τ.Κ. Μικρού Χωριού.

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- καθορισμός θέσεων ΑΜΕΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας