4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δύο (2) του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ψήφισμα για καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 2. Έγκριση Τοπικού σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Αίτημα παραχώρησης κτιρίου για στέγαση κέντρου διημέρευσης ΑΜΕΑ  (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 5. Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου σε ωραρίου πλήρους απασχόλησης   (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 6. Έγκριση θέσεων  καθηγητών Φυσικής Αγωγής και καθορισμός  ειδικοτήτων για το πρόγραμμα Άθληση για όλους περιόδου 2016-2017 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
 7. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καρπενησίου στο ΟΤ 60 (2ου Δημοτικού Σχολείου) για τον καθορισμό περιγράμματος κτιρίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 8. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου και δημοτικής συμβούλου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 9. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση οικογενειακού τάφου στο Νέο Κοιμητήριο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας)
 10. Παράταση προθεσμίας λήξης της από 25/6/2014 Προγραμματικής Σύμβασης «για την έγκριση μελέτης και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων: «Ανάδειξη –αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού «Τσιούκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνά» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α. Καρπενησίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας» με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣIΟΥΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του  έργου: «Δημιουργία νέου παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου» με ανάδοχο τον Σταμούλη Νικόλαο ΕΔΕ
 3. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Εσωτερική Οδοποιία στον οικισμό Γοριανάδων ΔΚ Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου        ανάδοχος: Παναγιώτης Γρανίτσας
 4. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευές στεγών και κατασκευή υδρορροών δημοτικών κτιρίων Δήμου Καρπενησίου» ανάδοχος: Κ/ξία ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ  Αγίου Νικολάου»  στον Δήμο Καρπενησίου χρήσεως 2015,  αναδόχου Γεωργίου Χατζόπουλου του Κων/νου
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Δημιουργία Δικτύου Ομβρίων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στην Δ.Κ. Καρπενησίου» ανάδοχος: Αλεξοπούλου Χριστίνα

 

 Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

                                                                                                                                                                                                   Πέτρου Ιωάννης