4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι έξι (26) του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αναμόρφωση προϋπολογισμού) – Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 5. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 6. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προγράμματος  τουριστικής προβολής έτους 2018 (εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης  κ.Κατσούδας)
 8. Άρση της αριθμ. 75/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 9. Κοινωφελής χρήση του  δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μικρού Χωριού και εκμίσθωσή του (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 10. Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος της Γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία» στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 11. Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Ιατρικής Βουνού με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 12. Ένταξη Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων (εισηγητής ο εντεταλμένος δημ.σύμβουλος κ.Πέτρου)
 13. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 14. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»  στην πρόσκληση 41 «Έργα  εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού» του  Ε.Π. Στερεά Ελλάδα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 16. Εξουσιοδότηση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 17. Γνωμοδότηση για τη μεταφορά της έδρας και μετονομασία της ενορίας του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δομιανών Ευρυτανίας (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Λάππας)
 18. Έγκριση τρόπου κατασκευής έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 19. Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 20. Έγκριση  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 21. Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά και συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 22. Κατανομή  A΄ Δόσης  2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου Α΄ τριμήνου έτους  2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 23. Επί αιτήσεως Μπαρλά Ροδάνθης, για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Φιδακίων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 24. Επί αιτήματος Λιάρου Γεωργίου για θέση στάθμευσης επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προυσού (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 25. Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 26. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 27. Επί αιτήσεως δημοτών για παρατάσεις ταφής στην Τ.Κ. Μεγάλου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 28. Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων στην ΤΚ Προυσού στις κ.κ.: α)Αλαμπασύνη Βασιλική και β)Στεργιάκη Βασιλική (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων  και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις ΤΚ του Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Μ.& Χ. Μακρυπούλιας ΟΕ
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»,  ανάδοχος: Δρόσος Τ. Ζησιμόπουλος Δ. ΕΕ
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης ΤΚ Στάβλων»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ
 5. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Βράχας»
 6. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της ΔΕ Φουρνάς»
 7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου»

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αναμόρφωση προϋπολογισμού) 43/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 44/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
3 Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2018 45/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
4 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 46/208 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5 Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας 47/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 48/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
7 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προγράμματος  τουριστικής προβολής έτους 2018 49/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
8 Άρση της αριθμ. 75/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 50/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9 Κοινωφελής χρήση του  δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μικρού Χωριού και εκμίσθωσή του 51/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
10 Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος της Γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία» στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας 52/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
11 Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Ιατρικής Βουνού με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή 53/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
12 Ένταξη Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων 54/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
13 Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» 55/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
14 Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» 56/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
15 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»  στην πρόσκληση 41 «Έργα  εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού» του  Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 57/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
16 Εξουσιοδότηση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου Καρπενησίου 58/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
17 Γνωμοδότηση για τη μεταφορά της έδρας και μετονομασία της ενορίας του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δομιανών Ευρυτανίας 59/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18 Έγκριση τρόπου κατασκευής έργων 60/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19 Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο 61/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20 Έγκριση  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 62/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21 Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά και συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 63/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22 Κατανομή  A΄ Δόσης  2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου Α΄ τριμήνου έτους  2018 64/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
23 Επί αιτήσεως Μπαρλά Ροδάνθης, για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Φιδακίων 65/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
24 Επί αιτήματος Λιάρου Γεωργίου για θέση στάθμευσης επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προυσού (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 66/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
25 Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 67/2018 Αναβάλλεται ομόφωνα
26 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 68/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
27 Επί αιτήσεως δημοτών για παρατάσεις ταφής στην Τ.Κ. Μεγάλου 69/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
28 Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων στην ΤΚ Προυσού στις κ.κ.: α)Αλαμπασύνη Βασιλική και β)Στεργιάκη Βασιλική 70/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
29 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 71/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
30 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων  και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις ΤΚ του Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Μ.& Χ. Μακρυπούλιας ΟΕ 72/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
31 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»,  ανάδοχος: Δρόσος Τ. Ζησιμόπουλος Δ. ΕΕ 73/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
32 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ 74/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
33 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης ΤΚ Στάβλων»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ 75/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
34 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Βράχας» 76/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
35 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της ΔΕ Φουρνάς» 77/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
36 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» 78/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα