4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκατέσσερις (14) του μηνός Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) και  με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) τις υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-2021 και τις πρόσφατες  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφισμα για τον νέο δρόμο Αγρίνιο- Καρπενήσι (εισηγητής ο δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
 2. Λήψη απόφασης για ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας (θέμα από αναβολή) (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και Εκτελεστικής Επιτροπής)- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος
 1. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής) -εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης
 2. Αλλαγή χρήσης και εκμίσθωση του Γυμνασίου Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 1. Παραχώρηση κατά χρήση του  κολυμβητηρίου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 2. Συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Πολιτισμός και Διαχείριση: Ορισμοί, προκλήσεις και προοπτικές στον Νομό Ευρυτανίας» με το Ελληνικό Σχολείο Προυσού και την Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
 3. Συνδιοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βελγικών Ποιμενικών FMBB 2022 με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και τον Δήμο Μακρακώμης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 4. Επί αιτήσεως της εταιρείας Δ. Στόκας – Κ. Τσούκος Ο.Ε. για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Στάβλων. Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης δυνάμει του άρθρου 4 του ισχύοντα Κανονισμού Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 7. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

 

 

Επισημαίνεται ότι: α) Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης (14η Μαρτίου) με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr.

β) Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδείξουν τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

 

Σύνδεσμος 4ης Συνεδρίασης  :

https://us02web.zoom.us/j/5491557971?pwd=QTFYR0dGUWFwRmVpYVVlR0lac1NtQT09

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ