4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, την 1η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2013
2. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμποροπανήγυρης
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Αλεξάνδρου Καρβέλη
4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Αθανασίου Καρβέλη
5. Παράταση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Πετροπούλου Χαρίκλειας