4η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 4η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα γίνει στις Είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης 12.00πμ και λήξη 15:00μ.μ.

 

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και ωρών λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Κατασκευή πέργκολας στην Κοινότητα Βουτύρου του Δήμου Καρπενησίου

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν – διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr ή d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Νικόλαος Σουλιώτης