4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δυο (2) Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –αναμόρφωση
  2. Εισήγηση για Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Γοριανάδων Προφήτη Ηλία ΔΕ Καρπενησίου».
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Σκοπιάς και ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας.
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου
  6. Επαναψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης