4η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δέκα τρεις  (13) Ιουνίου   του έτους  2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  14:00 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη μας  στο πλαίσιο του 2ου Ανταμώματος φίλων Μοτοσυκλέτας (στις 15 Ιουνίου -17 Ιουνίου 2018)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει η δέσμευση και να παραμείνουν κλειστά για το κοινό τα (3) πάρκιγκ στην πόλη μας, εν όψει της διεξαγωγής του Ανταμώματος φίλων Μοτοσυκλέτας (στις 15 Ιουνίου -17 Ιουνίου 2018).

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία