4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα, Είκοσι  (20) του μηνός Φεβρουαρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

            

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα εξαιτίας:

Του γεγονότος ότι το ΦΕΚ για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου δημοσιεύτηκε στις 13/2/2019  και κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 14/2/2019 (μετά το τελευταίο συμβούλιο) και θα πρέπει να υποβάλλουμε εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ,  αίτημα για πρόσληψη στο ΥΠΕΣ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας