43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Οκτωβρίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Ψήφιση πίστωσης  για τον διαγωνισμό  «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση -επισκευή  του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου ποσό 32.000,00€ «και  πίστωσης ποσού 150,00 για την δημοσίευση της διακήρυξης
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για  τον διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση -επισκευή  του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου ποσό 32.000,00€
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015
 4. Έγκριση  2ου  και 3ου τριμήνου έτους 2015
 5. Ψήφιση πιστώσεων και ανάθεση των έργων
 • «Υποστύλωση  γέφυρας  στην περιοχή Μυρίκης  ποσό 12.500,00€
 • «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και ομβρίων  υδάτων στην ΤΚ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς» ποσό 5.000,00€
 • «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου  ΔΕ Ποταμιάς» ποσό 6.000,00€
 1. Ψήφιση πιστώσεων
 • Κλάδεμα  επικίνδυνων δένδρων ποσού 8.200,00€
 • «Επισκευή  υποσταθμού  κολυμβητηρίου»  ποσού 150,00€
 1. Ψήφιση πιστώσεων
 • Δαπάνη επιμόρφωσης υπαλλήλου σε σεμινάριο  με θέμα «Διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων ποσό 290,00€».
 • Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου σε σεμινάριο ποσό 111,48€
 1. Διόρθωση της αριθμ.363/2015 απόφασης της οικονομικής επιτροπής .

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος