43η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 43η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα τέσσερεις (14) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την με την Αριθμό Δ1α Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την ΚΥΑ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55009/9.9.2021 (ΦΕΚ.4184/9-9-2021)για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου.
2. Λήψη απόφασης περί «Προτεραιοποίησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» από το Δήμο Καρπενησίου».
3. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ» προϋπολογισμού 82.869,20€.
4. Τροποποίηση του αριθμ.5241/6-5-2021 συμφωνητικού που αφορά την προμήθεια ελαιολάδου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (αφορά συσκευασία προϊόντος).
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ. & ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ.
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών ΔΕ Προυσού» με ανάδοχο τον Κουτούμπα Παναγιώτη .

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ