43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 43η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις  επτά (7) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω KOVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

  1. Επί αιτήσεως κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου (πρώην αντιδημάρχου αφορά συνέχεια νομικής υπόθεσης).
  2. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).
  3. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών στο Κολυμβητήριο Καρπενησίου

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ