43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις   3 Νοεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Κατακύρωση σύμβασης του έργου  «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας»
  2. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Αγίας Παρασκευής Δομιανών»
  3. Ορισμός δικηγόρου
  4. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Ανδρεάκη Ιωάννη
  5. Ψήφιση πιστώσεων
  6. Ανακλήσεις -ανατροπές

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος