44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18)του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Επί της ενστάσεως κατά της με αρ. πρωτ. 16219/7-11-19 διακήρυξης του Δ. Καρπενησίου του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
  2. Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου και  αντιδημάρχων.
  1. Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου).
  2. Εισήγηση για υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ.

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος