44η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έντεκα (11)  Οκτωβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Κοντοπάνου Ηλία κατά Δήμου  άσκηση έφεσης).

Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι θα πρέπει  να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να  ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης  47/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ,λόγω προθεσμιών  η οποία λήγει στις 15-10-2018.