40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα  (10) Οκτωβρίου    του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ.Κλειτσου».

2.Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Διευθέτηση  ομβρίων και Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αμπλιανης».

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου «Διευθέτηση  ομβρίων και Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αμπλιανης».

4.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

5.Ψηφίσεις πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος Οικ.Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος