40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση  δικτύων ηλεκτροφωτισμού  Δημοτικών Ενοτήτων προϋπολογισμού 27.090,00€

2.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την «Προμήθεια  φωτεινού διάκοσμου  για τις Δ.Ε  Καρπενησίου  προϋπολογισμού 50.000,00€.

  1. Επί ενστάσεως Κοτρώνη Νικολάου για τους όρους εκμίσθωσης του δημοτικού  ξενώνα της Κοινότητας Ανιάδας.

4.Εγκριση απόφασης  Δημάρχου 13128/16-9-2019 με θέμα «Κατεπείγουσα  ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση  βατότητας τμήματος δημοτικής οδού ΤΚ Κρικέλλου » στο Δήμο Καρπενησίου .

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος