40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 40η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις  Δεκαοκτώ  (18) Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω KOVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  2. Έγκριση  μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης με αριθμό 333/2020 και τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ
  4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  5. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων

 

 

Ο πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ