41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι εννέα   (29) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Καρπενησίου (σύμφωνα με την αριθμ. 13480/1-9-2015)
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου)
  3. Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων μηνός Οκτωβρίου 2015
  4. Ορισμός δικηγόρου  (αγωγή Δημητρίου Αρβανίτη κατά Δήμου)
  5. Προέλεγχος απολογισμού έτους 2014
  6. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας στον Δήμο.
  7. Αποδοχή πρότασης τράπεζας Πειραιώς για ένταξη του Δήμου στο σύστημα ΔΙΑΣ
  8. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος