41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 1. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια πέλετ ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού»
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια πέλετ ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού».
 3. Ψήφιση πίστωσης  για την «Μίσθωση μηχανημάτων  για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018».
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για τον διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων  για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (Πολιτική Προστασία)
 6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (Πολιτική Προστασία)
 7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση.
 8. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Κατσιγιάννη Φωτεινής και Μπακατσιά Ελευθερίας).
 9. Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών για  την κατακύρωση για την υπηρεσία : «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφόρτωσης  και μεταφοράς απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου
 10. Ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης  στην ΤΚ Κρικέλλου
 11. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση  χώρου  φόρτωσης ζώων Τ.Κ Μεσοκώμης «.
 12. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018.
 13. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Ύδρευσης –αποχέτευσης 2018.
 14. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2018.
 15. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 2018.
 16. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2018.
 17. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2018.
 18. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας 2018.
 19. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών –φοιτητών στην Μαθητική εστία.
 20. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς.
 21. Ψήφιση πίστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος