45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι  (16 )  Οκτωβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κ. Αρωνιάδα κατά Δήμου ).
 2. Ορισμός δικηγόρου (γνωμοδότηση για κ. Γεωργακόπουλο).
 3. Ορισμός δικηγόρου ( Για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων-βάσει εγγράφου τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.πρωτ.14258/12-10-2018).
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019»
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου στην οδό Νικ. Τσιαμπούλα, στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.
 6. Εισήγηση για τον Καθορισμό τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2019.
 7. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης έτους 2019.
 8. Εισήγηση για Καθορισμό Τ.Α.Π. έτους 2019.
 9. Εισήγηση για Καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2019.
 10. Εισήγηση για Καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.
 11. Εισήγηση για Καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2019.
 12. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Δημοτικής και Αστικής Συγκοινωνίας έτους 2019.
 13. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2019.
 14. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2019.
 15. Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή πέτρινου  τοίχου Αντιστήριξης στην πλατεία του οικισμού Στουρνάρα της Τ.Κ Ροσκάς».
 16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή ΚΤΕΟ).
 17. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων-απαλλαγή υπολόγων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος