45η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 45η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 82.869,20 € με ΦΠΑ.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ» στην πρόσκληση 77 «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου χρήσης από τους Αθλητικούς συλλόγους.
4. Ορισμός δικηγόρου (για γνωμοδότηση αφορά κτηματολόγιο)
5. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Δομνίστας.
6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου » Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Τ.Κ Μεγάλου Χωριού «.
7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην ΤΚ Ψιανών του Δήμου Καρπενησίου».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ