45η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 45η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι μία (21) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση περιπτέρων (θέμα εξ αναβολής).
3. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου .
4. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5)ημερομίσθια κατ΄ άτομο τον μήνα.
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου Κατεπείγουσα ανάθεση εργασίας με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο Κολυμβητήριο «.
6. Ορισμός δικηγόρου (αφορά υπόθεση Ανδρέα Καλαμπαλίκη κατά Δήμου αριθμός απόφασης Α46/20 του Πρωτοδικείου Αγρινίου ).
7. Ορισμός δικηγόρου (αφορά την με ΑΚ 102/10-12-2020 ανακοπή Ανδρέα Καλαμπαλίκη κατά της υπ΄αριθμόν 16323/9-11-15 ταμειακής βεβαίωσης Δ.Ο.Υ Αγρινίου για ποσό 21.477,70€
8. Ορισμός δικηγόρου (Νομική κάλυψη υπαλλήλου Τ.Υ).

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ