48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9) Νοεμβρίου    του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019″(προσωρινός ανάδοχος)
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού (Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (προσωρινός ανάδοχος).
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού  του έργου «Ασφαλτόστρωση  συνέχειας οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλων» προϋπολογισμού 76.000,00€
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την «Προμήθεια  υλικών  ύδρευσης και Αποχέτευσης  προϋπολογισμού 18.732,68€
  5. Ορισμός δικηγόρου (Άσκηση έφεσης κατά της 17/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας αφορά εργατικές διαφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ).
  6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής.

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος