48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 48η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα εννέα (19) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην πρόσφατη εγκύκλιο 63/ΔΙΔΑΔ/Φ69/184/οικ.19515/12-10-2021, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Απαλλαγή προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
2. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
3. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου (αφορά δαπάνη έξοδα μετακίνησης ).
4. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου(αφορά δαπάνη τελών κυκλοφορίας (2) φορτηγών).
5. Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Κατασκευή γήπεδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας»
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ» αναδόχου « ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.»
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄Φάση)» αναδόχου «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»
8. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ