48η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  28 Νοεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ψήφιση πιστώσεων   για τον διαγωνισμό “Συντήρηση επισκευή  δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού  46.230,00€ και για την δημοσίευση της διακήρυξης.

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό “Συντήρηση επισκευή  δικτύων ύδρευσης  Δημοτικών  Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού  46.230,00€.

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .

4.Ορισμός δικηγόρου (θέμα εξ αναβολής)

 5.Ορισμός δικηγόρου (υπεράσπιση υπαλλήλων  Τ.Υ)

 6. Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα είδη Ζαχαροπλαστείου .

 7. Ανάκληση δεσμεύσεων

 8. Ψηφίσεις πιστώσεων

 

Ο  Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος