48η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα.

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της πίστωσης για την  φιλοξενία – παράθεση γεύματος των μελών της χορωδίας  ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στα πλαίσια «Γιορτών χειμώνα 2019-2020»

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη -κατεπείγουσα διότι θα πρέπει  να  γίνει η εξειδίκευση της παραπάνω πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019 δεδομένου ότι η απόφαση του  δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της εκδήλωσης λήφθηκε  χθες στις 4-12-2019 και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7-12-2019, πριν την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος