47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έξι (6) Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων
  2. Έγκριση πρακτικού και εξέταση ενστάσεων  για την υπηρεσία « Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2015-2016»
  3. Έγκριση πρακτικού   για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου»
  4. Απόδοση πάγιας  προκαταβολής και ανανέωση αυτής.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος