47η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 47η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις Δώδεκα (12) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση της αριθμ.50/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού)
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά έξοδα για ΚΤΕΟ οχημάτων)
3. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια- εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 272.900,00€
4. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 54.779,53€

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ