47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δυο (2)  Νοεμβρίου    του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση  υποδομών ΤΚ Φιδακίων  ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου  προϋπολογισμού 35.000,00€.

 

2.Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή  πέτρινου  τοίχου αντιστήριξης  στην πλατεία του οικισμού  Στουρνάρα της ΤΚ Ροσκάς.

 

  1. Έγκριση πρακτικού και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 Ευρώ.

4.Εγκριση πρακτικού  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.

5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή τέλους ταξινόμησης).

6.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος