49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  5 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης για την σύμβαση “Προμήθεια pellet ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού σχολείου” προϋπολογισμού 30.000,00€.
  2. 2.     Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Στατική μελέτη για την διαπλάτυνση Γέφυρας Γάβρου» αναδόχου Δρόσος  Χρ. Ιωάννη.
  3. 3.     Ψήφιση πίστωσης  “ Κατασκευή τμήματος  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  επί της επαρχιακής  οδού Καρπενησίου -Γαύρου” προϋπολογισμού 24.000,00€.
  4. 4.     Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου “Αντικατάσταση τμήματος Αποχέτευσης στην Τ.Κ Μουζίλου” προϋπολογισμού 5.000,00€.
  5. 5.     Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση του έργου “Επισκευή  κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Φουρνάς” προϋπολογισμού 7.000,00€.
  6. 6.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση μνημείου πεσόντων Τ.Κ Στάβλων  προϋπολογισμού 7.200,00€.
  7. 7.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου  “Συντήρηση νεκροταφείου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας” προϋπολογισμού 6.000,00€.
  8. 8.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Χελιδόνας ” προϋπολογισμού 5.500,00€.
  9. 9.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Κατασκευή  Κοινοχρήστων  τουαλετών στην Τ.Κ Πετραλώνων ” προϋπολογισμού 6.000,00€.

10. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Επισκευή ζημιών στο Μουσείο Δομνίστας ” προϋπολογισμού 2.000,00€.

11. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου “Κατασκευή τεχνικού στον οικισμό Βύθισμα Ψιανών” προϋπολογισμού 3.900,00€.

12. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου  “Συνέχιση ηλεκτροφωτισμού οδού Τσιρκόβρυσης ΤΚ Δομνίστας ”  προϋπολογισμού  3.596,00€.

13. Τακτοποίηση  χρηματικών ενταλμάτων  προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγων

14. Έγκριση  υπαγωγής στη ρύθμιση  οφειλών του Ν.4483/2017.

15. Ψηφίσεις πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος