49η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 49η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι (20) Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αντικατάσταση αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου «προϋπολογισμού 841.935,48 χωρίς ΦΠΑ.
3. Τεκμηρίωση αδυναμίας σύνταξης μελέτης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-Εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» .
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες Δ. Ε. Καρπενησίου»
5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου» αναδόχου ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου» αναδόχου ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου».
8. Έγκριση 3ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ««ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»» αναδόχου ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» αναδόχου ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ- ΕΣΩΧΩΡΙΑ» «αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε

Ο Αντιπρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Λερογιάννης Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ