49η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.30πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Eγκριση  πρακτικού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας
  2. Ψήφιση πίστωσης εκτός έδρας μετακίνησης  υπαλλήλου σε σεμινάριο.
  3. Έκδοση  εντάλματος προπληρωμής

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικόλαος  Σουλιώτης

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η  συνεδρίαση κρίνεται ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προκειμένου να γίνει α) η έγκριση του πρακτικού  για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλλου «λόγω άμεσης ανάγκης συμβασιοποίησης του έργου διότι είναι από πιστώσεις LEADER με καταληκτική ημερομηνία 31-12-2015. β)Η ψήφιση πίστωσης για σεμινάριο  υπαλλήλου που αρχίζει 23/11/2015 και γ)το ένταλμα προπληρωμής είναι η μεταφορά οχήματος του Δήμου στην Αθήνα για αλλαγή παμπρίζ.