46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά(27) Οκτωβρίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016.
 2. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Ύδρευσης –αποχέτευσης 2016.
 3. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2016.
 4. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 2016.
 5. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2016.
 6. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών βοσκής 2016.
 7. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2016.
 8. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής συγκοινωνίας 2016.
 9. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών –φοιτητών στην Μαθητική εστία.
 10. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με το μίσθωμα μηχανημάτων
 11. Ορισμός   δικηγόρου (Αγωγές κατά οφειλετών για είσπραξη οφειλών).
 12. Ορισμός δικηγόρου αγωγή κ. Ξενιά Ευθύμιου  κατά Δήμου.
 13. Ορισμός δικηγόρου (πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής αφορά υπόθεση ΤΚ Μεσοκωμης).
 14. Ψήφιση πίστωσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την χρονική περίοδο 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015 4.583,33€ και  την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης ποσό  150,00€
 15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την χρονική περίοδο 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015 4.583,33€.
 16. Ψήφιση πιστώσεων
 1. Έγκριση πρακτικού  Για την υπηρεσία φύλαξης μαθητικής εστίας Καρπενησίου 2015-2016.

Ο  Δήμαρχος Καρπενησίου

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος