46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 46η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση- εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Αθλητικού κέντρου Καρπενησίου-Προσφυγή της ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ- ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ
2. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
3. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΟΥΡΝΑΣ,ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΑΣ.
4. Τροποποίηση της με αριθμ3394/2020 σύμβασης με τίτλο “Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων”
5. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ)
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής”.

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ