42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις επτά (7)του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για  “Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.000,48 ευρώ (€) .
 2. Έγκριση  4ου πρακτικού μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς προϋπολογισμού 1.074.193,55€
 3. Επί ενστάσεως για τον διαγωνισμό “Προμήθεια υδραυλικού για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 55.046,96€
 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού-ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου » Προϋπολογισμού 105.000€
 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού-ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε  Κτημενίων» Προϋπολογισμού 35.000€
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού-ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Στενώματος και  Παυλοπούλου ” Προϋπολογισμού 20.000€
 4. Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού για διαδικασία ανάθεση της προμήθειας “Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 314.631,40€.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(Συμμετοχή σε συνέδριο)
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Αφορά δαπάνη συντήρηση φωτιστικών σωμάτων- ΔΕΔΔΗΕ) .
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση υποδομών ΔΕ Προυσού” προϋπολογισμού 40.000,00€
 8. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 9. Εισήγηση για έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  3ου τριμήνου εσόδων εξόδων οικ. έτους 2019.
 10. Εισήγηση για τον Καθορισμό τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020.
 11. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης έτους 2019.
 12. Εισήγηση για Καθορισμό Τ.Α.Π. έτους 2020.
 13. Εισήγηση για Καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2020.
 14. Εισήγηση για Καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2020.
 15. Εισήγηση για Καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2020.
 16. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Δημοτικής και Αστικής Συγκοινωνίας έτους 2020.
 17. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2020.
 18. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2020.

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος`