41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 41η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 2-11-2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Σύνταξη προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου)

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 2o: Ανάκληση της αριθμ.284/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (αφορά έκδοση εντάλματος προπληρωμής)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 3o: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 4o: Ανάκληση – Ανατροπές

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών επιτροπών  διεξαγωγής των δημοπρασιών των έργων που δημοπρατούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφιση πιστώσεων για  έργα

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

ΘΕΜΑ 7o: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ” ποσού 8.000,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 8o Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Μεσοκώμης” ποσού 12.000,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

ΘΕΜΑ 9o: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιΐα ΤΚ Μεσοκώμης” ποσού 10.000,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 10o: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Εργασίες ολοκλήρωσης στο Ψηλό Γεφύρι  στην ΤΚ Τόρνου” ποσού 12.500,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 11o: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γοργιανάδων” ποσό 12.000,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

ΘΕΜΑ 12o: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου” ποσού 12.000,00€ (Συνοπτικός διαγωνισμός)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Φιδακίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 

ΘΕΜΑ 14o: Ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης