47η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 47η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 30-11-2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο παρακάτω θέμα:

 

Έγκριση του από 29-11-2016 πρακτικού του αρ.15528/15-11-2016 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υπ’ αριθμ.: 4145/05-04-2016 ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου  να τρέξει η διαδικασία και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην  έγκριση του πρακτικού  για την προμήθεια  υγρών καυσίμων, λόγω ότι οι ποσότητες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών που προβλέπονται στις τρέχουσες συμβάσεις, έχουν σχεδόν εξαντληθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου οχημάτων: απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου κ.λ.π. και το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το «πάγωμα» των δραστηριοτήτων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου με όλες τις συνέπειες αυτό μπορεί να έχει, όπως:

α) Επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών αλλά και των επισκεπτών από την μη αποκομιδή απορριμμάτων.

β) Την δυσλειτουργία των δομών και υπηρεσιών του Δήμου μας (Παιδικοί Σταθμοί, Μαθητική Εστία, κλπ).

Επίσης  η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση θα είναι την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης