49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 49η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 13-12-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Μεσοκώμης  προϋπολογισμού 12.000,00€
  2. Ορισμός δικηγόρου (Αποζημίωση Δήμου από INTERAMERICAN)
  3. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή  Ντούσικου Ευάγγελου κατά Δήμου)
  4. Ορισμός δικηγόρου (Άσκηση Έφεσης κατά της αριθμ.37/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρ/νιας υπόθεση Ηλία Δαλακώστα κατά Δήμου)
  5. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Καναβέτα κατά Δήμου)
  6. Ορισμός δικηγόρου (Ασφαλιστικά μέτρα Σ.Παπαηλίας -Ι.Κελεσίδης κατά Δήμου)
  7.  Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος