46η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 46η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 29-11-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ξενοδοχείου «Ελλάς» στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού
  2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων στην  Τ.Κ. Μεσοκώμης «προϋπολογισμού  12.000,00€
  3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου»  προϋπολογισμού 12.000,00€
  4. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες ολοκλήρωσης στο Ψηλό Γεφύρι στην Τ.Κ. Τόρνου» προϋπολογισμού 12.500,00€
  5. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης
  6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
  7. Ορισμός δικηγόρου
  8. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης    Νικόλαος