42η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σήμερα τριάντα μία (31) Οκτωβρίου   του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Ψήφιση πιστώσεων και ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών διαφόρων τύπων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υπ’αριθμ.: 4145/05-04-2016 ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Αιτιολογία συνεδρίασης

Κρίνεται επείγουσα ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών διαφόρων τύπων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υπ’αριθμ.: 4145/05-04-2016 ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω ότι οι ποσότητες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών που προβλέπονται στις τρέχουσες συμβάσεις, έχουν σχεδόν εξαντληθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου οχημάτων: απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου κ.λ.π. και το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το «πάγωμα» των δραστηριοτήτων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου με όλες τις συνέπειες αυτό μπορεί να έχει, όπως:

α) Επιπτώσεις στην υγεία των δημοτών αλλά και των επισκεπτών από την μη αποκομιδή απορριμμάτων.

β) Την δυσλειτουργία των δομών και υπηρεσιών του Δήμου μας (Παιδικοί Σταθμοί, Μαθητική Εστία, κλπ).

 

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος