Τελικοί Πίνακες επιτυχόντων της ΣΟΧ 2/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 οι Τελικοί πίνακες επιτυχόντων προσληπτέων  της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου για την κάλυψη αναγκών καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ