Προμήθεια Συστημάτων Τηλεδιαχείρισης Κλιματισμού – Θέρμανσης

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης κλιματισμού, θέρμανσης και φωτισμού». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΟΦΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΦΟΥ