Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» αφορά τη συντήρηση και επισκευή τεσσάρων (4) παιδικών χαρών της πόλης του Καρπενησίου και πιο συγκεκριμένα

  1.          Παιδική χαρά οδού Λεπενιώτη Άνω Ξηριάς
  2.          Παιδική χαρά στην θέση Γύφτου Βρύση
  3.          Παιδική χαρά παιδική χαρά στην θέση Μύλοι
  4.          Παιδική χαρά οδού Ελευθερίας όπισθεν Ι. Ν. Αγ. Ευρυτάνων

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 50.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί από την ΣΑΤΑ του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται το α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, β) η περίληψη του διαγωνισμού και γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού.

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

β) Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού

γ) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού