ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Καρπενησίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ στο Συνεδριακό Κέντρο (Γ. Παπανδρέου 1) , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Πέμπτη 2 – 11 – 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2019. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσόν των εκατό (1200,00) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 144,00 € (120,00 Χ 12  = 1.440,00 Χ 10%=144,00€).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι

ενδιαφερόμενοι, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ στο Συνεδριακό Κέντρο, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 2237021227.

 

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ