Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το » Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ( 2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης » Δομή παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου «.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ